آموزش کارآفرینی

حجم فایل : 335.5 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 42 بنام خدا اطلاعات دوره 24 ساعت – 4 جلسه مخاطبان :مربیان درس کارآفرینی شاخه کاردانش که اولین سال تدریس آنان بوده یا نیاز به آموزشهای آمادگی تدریس این درس را دارند. هدف کلی : از مخاطبا |50681666|qcp
در این پست قصد معرفی فایل آموزش کارآفرینی را داریم با ما همراه باشید.

حجم فایل : 335.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 42
بنام خدا اطلاعات دوره 24 ساعت – 4 جلسه
مخاطبان :مربیان درس کارآفرینی شاخه کاردانش که اولین سال تدریس آنان بوده یا نیاز به آموزشهای آمادگی تدریس این درس را دارند.
هدف کلی : از مخاطبان این دوره انتظار می رود جهت تدریس درس کارآفرینی آمادگی اولیه را پیدا کرده و از این پس در جهت توسعه روش های آموزشی موثر کارآفرینی فعالیت نمایند. رئوس مطالب شیوه های تدریس و نقش مربی در کلاس درس کارآفرینی
منابع و امکانات مورد نیاز مربی کارآفرینی
تاریخچه ، اصول و مبانی کارآفرینی
خلاقیت و ایده یابی – فرصت های کسب و کار
طرح کسب و کار
بازاریابی و طرح بازاریابی
مدیریت کسب و کار
مدیریت مالی ارزشیابی دوره فعالیت های ضمن برگزاری دوره (کاربرگ های فردی – گروهی)
طرح کسب و کار ( کاربرگ 3 )- تا جلسه چهارم
طرح درس برای یک جلسه تدریس (کاربرگ 4) و ارائه در کلاس – تا جلسه چهارم

سوال؟!! آیا می توان کارآفرینی را آموزش داد؟
چه موضوعاتی را باید آموزش داد؟
دروس کارآفرینی چگونه باید تدریس شوند؟
نقش مربی کارآفرینی در کلاس چیست؟
منابع و امکانات مورد نیاز چه می باشد؟ یک سوال مهم آیا به نوجوانان متفاوت از آموزش به بزرگسالان است؟
منابع روش تدریس استاندارد NFTE
Network For Teaching Entrepreneurship
در ایران :
سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان
آموزش گام به گام کارآفرینی - راهنمای روش تدریس
روش تدریس کارآفرینی ـ مهندس سعیدی کیا
استاندارد KAB
Know About Business (ILO)
در ایران : موسسه کار و تأمین اجتماعی
مجموعه آموزشی کب – روش تدریس و راهنمای مربی اهداف مختلف کسب دانش مربوط به کارآفرینی
کسب مهارت در تحلیل فرصت های کسب و کار
تعیین و تقویت ظرفیت ، استعداد و مهارت کارآفرینی
القای مخاطره پذیری در فنون تحلیلی
تقویت نگرش ها در جهت پذیرش تغییر
ایجاد دیدگاه کارآفرینانه و خلاقانه در زندگی و کار
اهداف در کاردانش دستیابی به مهارت های لازم برای استفاده از فنون تجزیه و تحلیل موقعیت های کسب و کار
شناسایی و تهییج انگیزه، استعداد و مهارت های کارافرینی
هدایت نگرش ها به سمت تغییر و تحولات
آگاهی از ظرفیت های شخصی و باور امکان راه اندازی کسب و کار شخصی به جای تلاش جهت استخدام
ایجاد نگرش کارآفرینانه و خلاقانه در تمامی امور زندگی تیمونز منابع کارآفرینی مانند بوم و رنگ در اختیار نقاش هستند و این دستان هنرمند است که از آنان یک تابلوی زیبا خلق می کند.
آموزش تصورات و تخیلات کارآفرینانه

ماهیت کارآفرینی فرآیندی است که باید بشود نه این که از قبل بوده است.
کارآفرینی فرهنگ درک تغییر و کشف فرصت است.
کارآفرینی فرهنگ استقلال طلبی و حس مسئولیت است.
ارزش آ...