آیین نامه شهرک های دانش سلامت

مطالب دیگر:
📌پرسشنامه ابزار سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان📌پرسشنامه استاندارد تاب آوری (کونور و دیویدسون)📌پرسشنامه استاندارد رجحان شغلي (آمابایل و همکاران)📌پرسشنامه مقیاس پذیرش اجتماعی (SDS) کراون و مارلو📌پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد (GBI)📌پرسشنامه استاندارد مدیریت تعارض (استیفن رابینز)📌پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران + نسخه جدید📌پرسشنامه افسردگي دانشجويان (کاواجا و برايدن)📌پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی (بارتون .جی)📌پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو📌پرسشنامه معناي زندگی (استگر، فريزر، اويشی و کالر )📌پرسشنامه استاندارد يادگيري سازماني (چيوا و همكاران )📌پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی (واکولا و بورادوس)📌پرسشنامه استاندارد مديريت دانش (پاتريك، همكاران)📌پرسشنامه استاندارد سبك دلبستگي (هزن و شيور)📌پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندي سازماني📌پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی عمومی(شرر و همکاران)📌پرسشنامه الگوهای تدریس📌پرسشنامه اثر بخشی مدیریت کلاس درس(ایمار و هیکمان)📌پرسشنامه استاندارد پيوند با مدرسه📌پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی (مایر و آلن)📌پرسشنامه صلاحیت های حرفه ای معلمان📌پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی مدرسه (هوی و تارتر)📌پرپوزال رابطه­­ بین راهبردهای مدیریت تعارض و مهارتهای ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی مدارس متوسطه📌آزمون هاي روان شناختي ارزشيابي شخصيت و سلامت روان
حجم فایل : 735.7 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 13 بنام خدا مقدمه: شهرک های دانش سلامت به عنوان یکی از نهاد های فناوری، مدیریتی و اجتماعی موثر در امر توسعه فناوری و به تبع آن، نوسعه اقتصاد دانش محور واشتغال زایی تخصصی مورد توجه بسیاری از |50681681|qcp
در این پست قصد معرفی فایل آیین نامه شهرک های دانش سلامت را داریم با ما همراه باشید.

حجم فایل : 735.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا مقدمه:
شهرک های دانش سلامت به عنوان یکی از نهاد های فناوری، مدیریتی و اجتماعی موثر در امر توسعه فناوری و به تبع آن، نوسعه اقتصاد دانش محور واشتغال زایی تخصصی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده است. شهرک های دانش سلامت، محیط هایی مناسب برای استقرار و حضور حرفه ای شرکت های فناوری کوچک و متوسط، واحد های تحقیق و توسعه صنایع، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری، شرکت های بازرگانی داخلی و خارجی، مراکز تحقیق و توسعه دانشگاهی تولیدی و همچنین موسسات پژوهشی است که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاه ها مسیر تحقیق تا توسعه را کوتاه کرده و به فعالیت های فناوری اشتغال دارند. هدف نهایی این هم نشینی، ایجاد چشمه ها، خوشه ها و مناطق ویژه فناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقا و انتشار آن است، به نحوی که تمامی و یا بخش های عمده ای از فعالیت های منتهی به محصولات فناوری و عرضه بین المللی آنها بنابر سیاست های دولت و شهرک، در این شهرک ها به صورت حرفه ای قابل انجام باشد. اهم این فعالیت ها شامل بازار سنجی، ایده پردازی، پژوهش علمی، نمونه سازی، طراحی صنعتی، استاندارد سازی، تدوین دانش فنی، ثبت مالکیت فکری، فروش و کلیه عملیات لازم برای تحقق محصولات فناوری در عرصه تولید صنعتی، پیشبرد اهداف ملی و همچنین عرضه سایر خدمات تخصصی می باشد. همکاری های تکنولوژیک برای ارتقای سلامت، ایجاد برندهای معتبر و همچنین حضور و فروش محصولات سلامت در بازار های فناوری جهانی از اهداف راهبردی شهرک های دانش سلامت است.


شهرک های دانش سلامت پیشینه:

مراکز رشد: در جهان 1959 – در ایران 1378
پارک ها: در جهان 1920 – در ایران 1379
شهرک های علمی تحقیقاتی: در ایران 1376
کریدورهای فناوری: در ایران 1379
مناطق ویژه فناوری: در ایران 1385
شهرک های دانش سلامت: ؟

شهرک های دانش سلامت شهرک های دانش سلامت: به استناد بند الف ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389، آئين نامه اجرائي حمایت از ایجاد شهرک دانش سلامت

متن قانون:
شهرک های دانش سلامت مراحل زیر برای تدوین آئین نامه شهرک دانش سلامت انجام شده است:

تهیه و تدوین پیش نویس اولیه آئین نامه
بررسی اولیه آئین نامه با حضور 20 نفر از جمله نمایندگان معاونت های وزارت بهداشت
تشکیل کمیته فرعی متشکل از 5 نفر
تشکیل سه جلسه با حضور اعضای کمیته فرعی
اختصاص 150 ساعت/نفر برای نهائی سازی پیش نویس
انجام سه ویرایش در آئین نامه
ارسال آئین نامه به مراجع مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهرک های دانش سلامت مواد مندرج در آئین نامه شهرک های دانش سلامت

ماده 1 - تعریف شهرک
ماده 2 - ساختار حقوقی
ماده 3–صدور موافقت اصولی
ماده 4 –صدورموافقت قطعی
ماده 5–وظایف و اختیارات
م...