آيين‌نامه‌ حفاظت‌ در مقابل‌ خطرات‌ وسايل‌ انتقال‌ نيرو

مطالب دیگر:
🔍7-بررسی دو عامل مهم در ساخت سدهای بتن غلتكی🔍8- بررسی تاثیر میكروسیلیس بر كاهش واكنش زایی قلیایی سیلیسی سنگدانه های بتن سدهای شمیل و نیان🔍9-مدلسازی عددی حركت آمیزه تزریق سیمانی در پرده آب بند پی سد گتوند علیا به روش دوفازی🔍10- تأثیر جرم فونداسیون بر روی سد بتنی وزنی🔍11- بررسی تاثیر برنامه زمان بندی اجرای سد در تحلیل حرارتی سدهای بتن غلتكی (RCC)🔍12-بررسی روشهای مقابله با پدیده رگاب در بروز شکست هیدرولیکی در سدهای خاکی🔍13- آنالیز دینامیکی سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار المان محدود PLAXIS🔍تحلیل وظایف و اختیارات استانداران جمهوری اسلامی ایران از منظر حکمرانی خوب(صفحه: 34)🔍14-بررسی مکانیزم ارزیابی پتانسیل روانگرایی در سدها🔍15- ارزیابی روشهای مقابله با روانگرایی پی آبرفتی سدها🔍16-ارزیابی زیست محیطی سدها🔍17- بررسی عملكرد سد انحرافی (مطالعه ی موردی، عملكرد و مشكلات موجود سد انحرافی فجر)🔍18- بررسی دینامیكی اندركنش سد وزنی و مخزن در حوزه زمان توسط نرم افزارهای اجزا ء محدود🔍19-بررسی پدیده لایه بندی حرارتی و مغذی شدن در مخازن سدها - مطالعه موردی سد كندك در استان خوزستان🔍20- بررسی تكنولوژی ساخت سد های سنگریزه ای با رویه ی بتنی🔍پروژه اماده نانو کامپوزیتهای پلیمری🔍بررسی تاثیر اعتقاد فرهنگی مدیران مدارس در بهکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیمگیری🔍بیش از 100 عدد بلوک کاربردی اتوکد🔍مهندسی مالی و نقش آن در بازار سرمایه ایران(صفحه: 11)🔍بررسي رابطه هوش معنوي و تصميم گيري مديران(صفحه:18)🔍دانلود فایل ورد Word پروژه بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده کاوی🔍حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری با توجه به خوشبینی مدیریتی در شرکتهای با محدودیت مالی شدیدتر در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران(صفحه:11)🔍نقش شخصیت شناسی کارکنان در ارتباطات اثربخش سازمانی(صفحه : 11)🔍اثر سازوکارهای نظارت داخلی حاکمیت شرکتی بر رابطة بین خوشبینی بیش از حد مديريت و هموارسازی سود(صفحات:26)🔍پروژه پردازش تصویر بررسی دو روش قطعه بندی (سگمنتیشن) - ،C-means وk-means - و تفاوتهای اجرای دو روش بروی تصاویر
حجم فایل : 220.0 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 57 آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو آييننامه حفاظت در مقابل خطرات وسايل انتقال نيرو به تفكيك فصل اين آييننامه كه مشتمل بر 112 ماده ميباشد به استناد ماده 47 قانون كارتدوين و در |50681682|qcp
در این پست قصد معرفی فایل آيين‌نامه‌ حفاظت‌ در مقابل‌ خطرات‌ وسايل‌ انتقال‌ نيرو را داریم با ما همراه باشید.

حجم فایل : 220.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 57
آيين‌نامه‌ حفاظت‌ در مقابل‌ خطرات‌ وسايل‌ انتقال‌ نيرو آيين‌نامه‌ حفاظت‌ در مقابل‌ خطرات‌ وسايل‌ انتقال‌ نيرو
به تفكيك فصل اين‌ آيين‌نامه‌ كه‌ مشتمل‌ بر 112 ماده‌ مي‌باشد به‌ استناد ماده‌ 47 قانون‌ كارتدوين‌ و در سي‌امين‌ جلسه‌ شورايعالي‌ حفاظت‌ فني‌ مورخ‌ 21/4/1340 به‌ تصويب‌ نهايي‌ رسيده‌ و قابل‌ اجرا است‌.
ماده 47 قانون كار سابق به استناد مصوبه جلسة مورخ 12/5/83 شوراي عالي حفاظت فني به ماده 85 قانون كار مصوب آبان ماه 1369 تغيير يافته است. آيين‌نامه‌ حفاظت‌ در مقابل‌ خطرات‌ وسايل‌ انتقال‌ نيرو قسمت‌ اول‌ قسمت‌ دوم‌ ـ حفاظ‌ براي‌ وسايل‌ ناقل‌ نيرو (ترانسميسيون‌) قسمت‌ سوم‌ ـ ناقل‌هاي‌ اصطكاكي‌ قسمت‌ چهارم‌ ـ فلكه‌ها قسمت‌ پنجم‌ ـ انتقال‌ حركت‌ به‌وسيله‌ تسمه‌ قسمت‌ ششم‌ ـ انتقال‌ نيرو به‌وسيله‌ كابل‌ ـ زنجير يا تسمه‌ لقمه‌اي‌ قسمت‌ هفتم‌ ـ انتقال‌ حركت‌ قائم‌ يا مورب‌ قسمت‌ هشتم‌ ـ تسمه‌هاي‌ واقعي‌ در روي‌ فلكه‌هاي‌ پله‌اي قسمت‌ نهم‌ ـ فلكه‌ هرزگرد تسمه‌ كش‌ قسمت‌ دهم‌ ـ ياتاقان‌ها و وسايل‌ روغنكاري‌ قسمت‌ يازدهم‌ قسمت‌ دوازدهم‌ ـ ترمزها قسمت‌ سيزدهم‌ ـ دوشاخه‌ قسمت‌ چهاردهم‌ ـ اهرم‌ كلاچ‌ها و دو شاخه‌ تسمه‌ها قسمت‌ پانزدهم‌ ـ پدالها قسمت‌ شانزدهم‌ ـ چنگك‌ تسمه‌ قسمت‌ هفدهم‌ ـ تكيه‌ گاه‌ تسمه‌ قسمت‌ هيجدهم‌ ـ علايم‌ خبري‌ آيين‌نامه‌ حفاظت‌ در مقابل‌ خطرات‌ وسايل‌ انتقال‌ نيرو فصل‌ اول‌ ـ مقررات‌ كلي‌ فصل‌ دوم ‌ـ جنس‌ حفاظ‌ها فصل‌ سوم‌ ـ نصب‌ فصل‌ چهارم‌ ـ قاب‌ و پوشش‌ آن‌ فصل‌ پنجم‌ ـ حفاظ‌ تسمه‌هاي‌ افقي‌ سقفي‌ فصل ششم ـ پوشش قاب‎ها فصل‌ هفتم‌ ـ توري‌هاي‌ فلزي‌ قسمت‌ اول‌ فصل‌ هشتم‌ ـ نصب‌ فصل‌ نهم‌ ـ چشمه‌هاي‌ توري‌ فلزي‌ فصل‌ دهم‌ ـ ارتفاع‌ حفاظ‌ها فصل‌ يازدهم‌ ـ فاصله‌ بين‌ حفاظ‌ها از كف‌ كارگاه‌ فصل‌ دوازدهم‌ ـ حفاظ‌ خودكار فصل‌ سيزدهم‌ ـ حفاظ‌هاي‌ ناوداني‌ شكل‌ (سپري‌) فصل‌ چهاردهم‌ ـ حفاظ‌هاي‌ چوبي‌ (مصالح‌) ماده‌ 1 : تمام‌ قطعات‌ متحرك‌ خارجي‌ موتورها و وسائلي‌ كه‌ براي‌ انتقال‌ نيرو به كار مي‌رود و همچنين‌ كليه‌ قسمت‌هاي‌ خطرناك‌ ماشين‌ها كه‌ در حال‌ كار مي‌باشند بايد داراي‌ حفاظ‌ باشند مگر وقتي‌ كه‌ ساختمان‌ ماشين‌ طوري‌ باشد كه‌ تصادم‌ اشياء و يا اشخاص‌ با قطعات‌ متحرك‌ غير ممكن‌ باشد. ماده‌ 2 : در تهيه‌ و ساخت‌ حفاظ‌ها بايد نكات‌ زير مراعات‌ گردد.
الف‌ - عمل‌ آنها مؤثر و قابل‌ اطمينان‌ باشد.
ب‌ - از دسترسي‌ به‌ قسمت‌هاي‌ خطرناك‌ ماشين‌ در موقع‌ كار جلوگيري‌ نمايد.
ج‌ - براي‌ متصدي‌ دستگاه‌ در هنگام‌ كار ناراحتي‌ و مانعي‌ ايجاد نكند.
د - حتي‌ الامكان‌ موجب‌ نقصان‌ محصول‌ نگردد.
هـ- عمل‌ آن‌ به طور خودكار يا با حداقل‌ كوشش‌ انجام‌ گيرد.
و - متناسب‌ با نوع‌ ماشين‌ و كار آن‌ انتخاب‌ شود.
ز - مانع‌ روغن‌ كاري، آزمايش، تنظيم‌ و تعمير ماشين‌ نگردد.
ح‌ - بر حسب‌ نوع‌ ماشين‌...